הרב ישראל בוטמן ע״ה
השיעורים באתר לעילוי נשמת הרב ישראל בוטמן ע״ה השליח הראשון של הרבי לנהריה
נלב״ע ו׳ אדר ב׳ ה׳תשע״ד


שיעורי תניא


שיעור ראשון בתניא - עמוד השער והסכמות


תניא - שיעור שני: הסכמה וחלק מהקדמת המלקט


תניא - שיעור שלישי - סיום הקדמת המלקט


תניא - שיעור רביעי - תחילת פרק א'


תניא - שיעור חמישי - המשך פרק א'


תניא - שיעור שישי סיום פרק א


תניא - שיעור שביעי - בפרק ב'


תניא - שיעור שמיני - סיום פרק ב'


תניא - שיעור תשיעי - פרק ג'


תניא - שיעור עשירי - תחילת פרק ד'


תניא - שיעור 11 - המשך פרק ד'


תניא - שיעור 12 סיום פרק ד' והתחלת פרק ה'


תניא - שיעור 13 - סיום פרק ה' ותחילת פרק ו


תניא - שיעור 14 - פרק ו


תניא - שיעור 15 - סוף פרק ו ותחילת פרק ז


  נבנה ע"י WebEmpire