שיעורים בתורה אור:


ואלה המשפטים (1)
ואלה המשפטים (2)
ואלה המשפטים (3)
כי תקנה עבד עברי
שש שנים יעבוד
ביאור על ואלה המשפטים (1)
ביאור על ואלה המשפטים (2)
לא תהיה משכלה (1)
לא תהיה משכלה (2)
לא תהיה משכלה (3)
לא תהיה משכלה (4)
ויראו את אלוקי ישראל (1)
ויראו את אלוקי ישראל (2)
ויראו את אלוקי ישראל (3)
ויראו את אלוקי ישראל (4)
ויראו את אלוקי ישראל (5)
ביאור ע"פ ותחת רגליו (1)
ביאור ע"פ ותחת רגליו (2)
ביאור ע"פ ותחת רגליו (3)