שיעורים בתורה אור:


ויקהל משה (1)
ויקהל משה (2)
ויקהל משה (3)
ויקהל משה (4)
ויקהל משה (5)
ויקהל משה (6)
קחו מאתכם תרומה (1)
קחו מאתכם תרומה (2)
קחו מאתכם תרומה (3)