ליקוטי תורה:


והיה כי תבואו אל הארץ (1)
והיה כי תבואו אל הארץ (2)
והיה כי תבואו אל הארץ (3)
והיה כי תבואו אל הארץ (4)
והיה כי תבואו אל הארץ (5)
והדרת פני זקן