ליקוטי תורה:


כי תבואו אל הארץ (1)
כי תבואו אל הארץ (2)
כי תבואו אל הארץ (3)
כי תבואו אל הארץ (4)
את שבתותיי תשמרו (1)
את שבתותיי תשמרו (2)
את שבתותיי תשמרו (3)
את שבתותיי תשמרו (4)
את שבתותיי תשמרו (5)
את שבתותיי תשמרו (6)
את שבתותיי תשמרו (7)
את שבתותיי תשמרו (8)
את שבתותיי תשמרו (9)
את שבתותיי תשמרו (10)
את שבתותיי תשמרו (11)
את שבתותיי תשמרו (12)