ליקוטי תורה:


בהעלותך את הנרות [הראשון] (1)
בהעלותך את הנרות [הראשון] (2)
בהעלותך את הנרות [הראשון] (3)
בהעלותך את הנרות [הראשון] (4)
בהעלותך את הנרות [השני] (1)
בהעלותך את הנרות [השני] (2)
בהעלותך את הנרות [השני] (3)
בהעלותך את הנרות [השני] (4)
בהעלותך את הנרות [השני] (5)
וזה מעשה המנורה (1)
וזה מעשה המנורה (2)
אם את כל דגי הים
ראיתי והנה מנורת זהב (1)
ראיתי והנה מנורת זהב (2)
ראיתי והנה מנורת זהב (3)
ראיתי והנה מנורת זהב (4)
ראיתי והנה מנורת זהב (5)
ראיתי והנה מנורת זהב (6)