ליקוטי תורה:


וידבר משה אל ראשי המטות (1)
וידבר משה אל ראשי המטות (2)
וידבר משה אל ראשי המטות (3)
וידבר משה אל ראשי המטות (4)
ואשה כי תדור (1)
ואשה כי תדור (2)
ואשה כי תדור (3)
ואשה כי תדור (4)
ושמע אביה את נדרה
עיני כל אליך ישברו (1)
עיני כל אליך ישברו (2)
החלצו (1)
החלצו (2)
החלצו (3)
החלצו (4)
החלצו (5)