ליקוטי תורה:


ואתה מרבבות קודש
מזמור שיר חנוכת [הב'] (1)
מזמור שיר חנוכת [הב'] (2)
מזמור שיר חנוכת [הב'] (3)