שיעורים בתורה אור:


ושאבתם מים בששון [הא']  (1)
ושאבתם מים בששון [הא']  (2)
ושאבתם מים בששון [הא']  (3)
ושאבתם מים בששון [הב']  (1)
ושאבתם מים בששון [הב']  (2)
ביום השמיני עצרת תהיה לכם (1)
ביום השמיני עצרת תהיה לכם (2)
ביום השמיני עצרת תהיה לכם (3)
ביום השמיני עצרת תהיה לכם (4)