שיעורים בתורה אור:


ביום השמיני שלח (1)
ביום השמיני שלח (2)
ביום השמיני שלח (3)
ביום השמיני שלח (4)
ביום השמיני שלח (5)