פרשות יומיות


יביאו לבוש מלכות (1)
יביאו לבוש מלכות (2)
יביאו לבוש מלכות (3)
יביאו לבוש מלכות (4)
יביאו לבוש מלכות (5)
יביאו לבוש מלכות (6)
ומרדכי יצא
ויושט המלך לאסתר (1)
ויושט המלך לאסתר (2)
ויושט המלך לאסתר (3)
ותוסף אסתר (1)
ותוסף אסתר (2)
ותוסף אסתר (3)
חייב אינש [הראשון]  (1)
חייב אינש [הראשון]  (2)
חייב אינש [הראשון]  (3)
חייב אינש [הראשון] (4)
ובבואה לפני המלך (1)
ובבואה לפני המלך (2)
ובבואה לפני המלך (3)
חייב אינש [השני] (1)
חייב אינש [השני] (2)
חייב אינש [השני] (3)
חייב אינש [השני] (4)
חייב אינש [השני] (5)
חייב אינש [השני] (6)
ויקח המן את הלבוש (1) - הוספות
ויקח המן את הלבוש (2) - הוספות
ויקח המן את הלבוש (3) - הוספות
ויקח המן את הלבוש (4) - הוספות
ויקח המן את הלבוש (5) - הוספות
ויקח המן את הלבוש (6) - הוספות
ויקח המן את הלבוש (7) - הוספות
ויקח המן את הלבוש (8) - הוספות
רפאות תהי לשריך - הוספות