יש לך מושג!:


מצב האומות לעתיד לבוא
2800 עבדים לכל אחד