פרשות יומיות


לעושה נפלאות גדולות
שיר המעלות הנה מה טוב תשכב (1)
שיר המעלות הנה מה טוב תשכב (2)
שיר המעלות הנה מה טוב תשכב (3)
שיר המעלות הנה מה טוב תשכב (4)