פרשות יומיות


פתח רבי שמעון תשל"ד (1)
פתח רבי שמעון תשל"ד (2)
פתח רבי שמעון תשל"ד (3)
בהעלותך את הנרות תשל"ד (1)
בהעלותך את הנרות תשל"ד (2)
בהעלותך את הנרות תשל"ד (3)