תורתו של הרבי - מאמרים:


לעושה נפלאות גדולות תשכ"ב
להבין ענין תשרי תשל"ו (1)
להבין ענין תשרי תשל"ו (2)