מה ייחודיותו של ספר דברים על ארבעה הספרים הראשונים ?