שיעורים בתורה אור:


השמים כסאי (1)
השמים כסאי (2)
השמים כסאי (3)
כי כאשר השמים החדשים (1)
כי כאשר השמים החדשים (2)
כי כאשר השמים החדשים (3)
כי כאשר השמים החדשים (4)
כי כאשר השמים החדשים (5)
ביאור על כי כאשר השמים (1)
ביאור על כי כאשר השמים (2)
ביאור על כי כאשר השמים (3)
ביאור על כי כאשר השמים (4)
להבין הטעם שנשתנה יצירת אדם (1)
להבין הטעם שנשתנה יצירת אדם (2)
להבין בתוס' ביאור ענין וייצר (1)
להבין בתוס' ביאור ענין וייצר (2)
להבין בתוס' ביאור ענין וייצר (3)
להבין בתוס' ביאור ענין וייצר (4)
לא טוב היות האדם לבדו (1)
לא טוב היות האדם לבדו  (2)
ויאמר ה' אלוקים הן האדם (1)
ויאמר ה' אלוקים הן האדם (2)
ויאמר ה' אלוקים הן האדם (3)
להבין ענין הברכות (1)
להבין ענין הברכות (2)
להבין ענין הברכות (3)
להבין ענין הברכות (4)
יבל הוא היה
צאנה וראינה (1)
צאנה וראינה (2)להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד