שיעורים בתורה אור:


מים רבים (1)
מים רבים (2)
מים רבים (3)
אם יתן איש
ביאור על מים רבים (1)
ביאור על מים רבים (2)
ויאמר ה' הן עם אחד (1)
ויאמר ה' הן עם אחד (2)
ויאמר ה' הן עם אחד (3)להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד