שיעורים בתורה אור:


וישלח יעקב
וישובו המלאכים
ויאמר יעקב (1)
ויאמר יעקב (2)
ויקם בלילה הוא (1)
ויקם בלילה הוא (2)
ויקח מן הבא בידו (1)
ויקח מן הבא בידו (2)
ויקח מן הבא בידו (3)
ויאבק איש (1)
ויאבק איש (2)
ויאבק איש (3)להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד