שיעורים בתורה אור:


ויהי מקץ [הראשון] (1)
ויהי מקץ [הראשון] (2)
ויהי מקץ [השני] (1)
ויהי מקץ [השני] (2)
ויהי מקץ [השני] (3)
ענין חנוכה
ת"ר מצוות נר חנוכה (1)
ת"ר מצוות נר חנוכה (2)
ת"ר מצוות נר חנוכה (3)
ת"ר מצוות נר חנוכה (4)
ת"ר מצוות נר חנוכה (5)
ת"ר מצוות נר חנוכה (6)
ת"ר מצוות נר חנוכה (7)
ת"ר מצוות נר חנוכה (8)
ת"ר מצוות נר חנוכה (9)
ת"ר מצוות נר חנוכה (10)
כי עמך מקור חיים (1)
כי עמך מקור חיים (2)
ביאור על כי עמך (1)
ביאור על כי עמך (2)
ביאור על כי עמך (3)
ביאור על כי עמך (4)
רני ושמחי [הראשון] - (1)
רני ושמחי [הראשון] - (2)
רני ושמחי [הראשון] - (3)
קצת ביאור על רני ושמחי
רני ושמחי [השני] - (1)
רני ושמחי [השני] - (2)
רני ושמחי [השני] - (3)
רני ושמחי [השני] - (4)להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד