שיעורים בתורה אור:


בעצם היום הזה (1)
בעצם היום הזה (2)
בעצם היום הזה (3)
למען תהיה תורת ה' בפיךלהורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד