שיעורים בתורה אור:


ויהי בשלח פרעה (1)
ויהי בשלח פרעה (2)
ויהי בשלח פרעה (3)
ויהי בשלח פרעה (4)
וירא ישראל (1)
וירא ישראל (2)
אז ישיר (1)
אז ישיר (2)
אז ישיר (3)
אשירה לה' (1)
אשירה לה' (2)
אשירה לה' (3)
לסוסתי ברכבי פרעה (1)
לסוסתי ברכבי פרעה (2)
לסוסתי ברכבי פרעה (3)
לסוסתי ברכבי פרעה (4)
לסוסתי ברכבי פרעה (5)
ביאור על לסוסתי (1)
ביאור על לסוסתי (2)
ביאור על לסוסתי (3)
ויאמר משה אכלוהו היום (1)
ויאמר משה אכלוהו היום (2)
ויאמר משה אכלוהו היום (3)
ויאמר משה אכלוהו היום (4)
להבין ענין לחם משנה (1)
להבין ענין לחם משנה (2)
להבין ענין לחם משנה (3)
להבין ענין לחם משנה (4)
להבין ענין לחם משנה (5)
ראו כי ה' נתן לכם את השבת (1)להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד