שיעורים בתורה אור:


ואלה המשפטים (1)
ואלה המשפטים (2)
ואלה המשפטים (3)
כי תקנה עבד עברי
שש שנים יעבוד
ביאור על ואלה המשפטים (1)
ביאור על ואלה המשפטים (2)
ויראו את אלוקי ישראל (1)
ויראו את אלוקי ישראל (2)
ויראו את אלוקי ישראל (3)
ויראו את אלוקי ישראל (4)
ויראו את אלוקי ישראל (5)
ביאור ע"פ ותחת רגליו (1)
ביאור ע"פ ותחת רגליו (2)
ביאור ע"פ ותחת רגליו (3)
לא תהיה משכלה (1)
לא תהיה משכלה (2)
לא תהיה משכלה (3)
לא תהיה משכלה (4)להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד