שיעורים בתורה אור:


שמאלו תחת לראשי (1)
שמאלו תחת לראשי (2)
שמאלו תחת לראשי (3)
זה יתנו (1)
זה יתנו (2)
כי תשא  את ראש (1) - הוספות
כי תשא  את ראש (2) - הוספות
כי תשא  את ראש (3) - הוספות
כי תשא  את ראש (4) - הוספות
להבין ביאור הדברים (1) - הוספות
להבין ביאור הדברים (2) - הוספות
להבין ביאור הדברים (3) - הוספות
להבין ביאור הדברים (4) - הוספות
להבין ביאור הדברים (5) - הוספותלהורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד