שיעורים בתורה אור:


ויקהל משה (1)
ויקהל משה (2)
ויקהל משה (3)
ויקהל משה (4)
ויקהל משה (5)
ויקהל משה (6)
קחו מאתכם תרומה (1)
קחו מאתכם תרומה (2)
קחו מאתכם תרומה (3)
להבין שרשי הדברים - הוספות - (1)
להבין שרשי הדברים - הוספות - (2)
להבין שרשי הדברים - הוספות - (3)
להבין שרשי הדברים - הוספות - (4)
להבין שרשי הדברים - הוספות - (5)
להבין שרשי הדברים - הוספות - (6)
להבין שרשי הדברים - הוספות - (7)
להבין שרשי הדברים - הוספות - (8)
להבין שרשי הדברים - הוספות - (9)
להבין שרשי הדברים - הוספות - (10)



להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד