ליקוטי תורה:


כי ביום הזה יכפר [הראשון (1)
כי ביום הזה יכפר [הראשון] (2)
כי ביום הזה יכפר [הראשון] (3)
כי ביום הזה יכפר [הראשון] (4)
כי ביום הזה יכפר [השני] (1)
כי ביום הזה יכפר [השני] (2)
כי ביום הזה יכפר [השני] (3)
כי ביום הזה יכפר [השני] (4)
ביאור הדברים בענין לטהר תטהרו (1)
ביאור הדברים בענין לטהר תטהרו (2)
ביאור הדברים בענין לטהר תטהרו (3)
ביאור ע"פ כי ביום הזה (1)
ביאור ע"פ כי ביום הזה (2)
ביאור ע"פ כי ביום הזה (3)
ביאור ע"פ כי ביום הזה (4)להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד