ליקוטי תורה:


ציון במשפט תפדה (1)
ציון במשפט תפדה (2)
ברבות פ' עקב (1)
ברבות פ' עקב (2)להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד