שיעורים בתורה אור:


ושאבתם מים בששון [הא']  (1)
ושאבתם מים בששון [הא']  (2)
ושאבתם מים בששון [הא']  (3)
ושאבתם מים בששון [הב']  (1)
ושאבתם מים בששון [הב']  (2)
להבין מ"ש ביום השמיני עצרת (1)
להבין מ"ש ביום השמיני עצרת (2)
להבין מ"ש ביום השמיני עצרת (3)
להבין מ"ש ביום השמיני עצרת (4)
ביום השמיני עצרת תהיה לכם (1)
ביום השמיני עצרת תהיה לכם (2)
ביום השמיני עצרת תהיה לכם (3)
ביום השמיני עצרת תהיה לכם (4)להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד