שיעורים בתורה אור:


ביום השמיני עצרת [הראשון] (1)
ביום השמיני עצרת [הראשון] (2)
ביום השמיני עצרת [הראשון] (3)
ביום השמיני עצרת [הראשון] (4)
ביום השמיני עצרת [השני] (1)
ביום השמיני עצרת [השני] (2)
ביום השמיני עצרת [השני] (3)
ביום השמיני עצרת [השני] (4)
ביום השמיני עצרת [השני] (5)
ולתוספת ביאור
ביום השמיני שלח (1)
ביום השמיני שלח (2)
ביום השמיני שלח (3)
ביום השמיני שלח (4)
ביום השמיני שלח (5)
ה' לי בעוזרי (1)
ה' לי בעוזרי (2)
ה' לי בעוזרי (3)
ה' לי בעוזרי (4)
טוב לחסות בה' [הראשון]
טוב לחסות בה' [השני] (1)
טוב לחסות בה' [השני] (2)
להבין ענין יו"ט שני (1)
להבין ענין יו"ט שני (2)
להבין ענין יו"ט שני (3)
להבין ההפרש (1)
להבין ההפרש (2)להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד