פרשות יומיות


זכור את אשר עשה לך עמלק (1)
זכור את אשר עשה לך עמלק (2)
זכור את אשר עשה לך עמלק (3)
ביאור אין השם שלם (1)
ביאור אין השם שלם (2)
ביאור אין השם שלם (3)להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד