יש לך מושג!:


מה גרם לביטול הגזירה
העוצמה שהתגלתה
משלוח מנות מהו ?
מרדכי כחבר הסנהדרין
רבה ור' זירא בסעודת פורים
מחיית עמלק
שבעה באדרלהורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד