יש לך מושג!:


מהו בטחון ?
מה צריך להיות גודל ה'כלי' לפרנסהלהורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד