יש לך מושג!:


שיבנה בית המקדש
המקדש לא במישור
היכן נמצא הארון ?
מרכז העולם
מי יבנה המקדש ?
קיום "ועשו לי מקדש" הוא תמידי
ג' חלקי המקדש נפש האדםלהורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד