יש לך מושג!:


מצב האומות לעתיד לבוא
2800 עבדים לכל אחדלהורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד