סוגיות בתלמוד


הנצחון על הצדוקים (1)
הנצחון על הצדוקים (2)
הנצחון על הצדוקים (3)
רבי עקיבא ותלמידיו (1)
רבי עקיבא ותלמידיו (2)
רבי עקיבא ותלמידיו (3)
רבי שמעון במערה (1)
רבי שמעון במערה (2)
קבלת התורה (1)
קבלת התורה (2)
קבלת התורה (3)
קבלת התורה (4)
על קמצא ובר קמצא שהביאו את החורבן
קטע ממדרש איכה רבהלהורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד