פרשות יומיות


י"א ניסן תשע"ט (1)
י"א ניסן תשע"ט (2)
י"א ניסן תשע"ט (3)
י"א ניסן תשע"ט (4)
מוצאי שבת מברכים תש"פלהורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד