פרשות יומיות


בענין בריאת האור, השמש וירח - ולויתןלהורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד