פרשות יומיות


עלה זית שהביאה היונה
המים מביאים קולוסו של הקב"ה
מידת הדין נהפכה לרחמיםלהורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד