פרשות יומיות


מצוות לפני ואחרי מתן תורה
תחילת עבודת אברהם בגיל 75
ברית מילה אצל אברהם אבינו
ברית מילה שלא בזמנהלהורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד