פרשות יומיות


עיני יצחק כהות
צר קלסטר פני של יצחק דומה לאברהםלהורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד