המייל השבועי


האם זה קורה גם לך ???

אחד הסיפורים המיוחדים שחסידים מספרים, הוא אודות רבי שלום דובער – הרבי החמישי לשושלת אדמו"רי חב"ד – ואחיו הבוגר הרב זלמן אהרן, כשהם היו ילדים בגלאי 4-5, הם 'שיחקו' ביניהם במשחק מעניין... משחק "רבי וחסיד".

באותו זמן כיהן בליובאוויטש סבם הרבי המכונה ה'צמח צדק', ומפני שהיו רגילים לראות תמיד חסידים רבים שבאו לרבי, שיחקו גם הם במשחק זה. – אכן, משחק מעניין...

אמנם הם לא ידעו על מה משוחחים חסידים עם רבי ב'יחידות', אבל הם מאוד הושפעו מההכנות הנפשיות שהחסידים עשו טרם כניסתם לרבי, וכן עקבו וראו את השינויים שעברו החסידים כשיצאו מחדר הרבי.

הצעיר רבי שלום דובער – המכונה ברבות הימים הרבי הרש"ב – לא רצה לשחק בתפקיד ה'רבי', באמרו ש"רבי ישנו רק אחד..." ולכן בחר את תפקיד ה'חסיד'. ואילו אחיו הבוגר, המכונה בפי החסידים הרז"א, היה ה'רבי'.

הרש"ב, ה'חסיד', הכין את עצמו לקראת כניסתו לרז"א, ה'רבי. והחליט שיפתח  בשאלה עיונית וגם יבקש עצה איך לתקן את מעשיו.

פתח ה'חסיד', שלא היה אלא ילד בערך בגיל 4 ! ושאל, מהו יהודי ? השיב לו ה'רבי', שהיה אז ילד בערך בגיל 5 ! יהודי הוא אש ! שאל ה'חסיד', ומפני מה אינני נכווה כשאני נוגע בך ? השיב לו ה'רבי', מפני שגם אתה מציאות של אש, ואש אינו נכוונה מאש.

ואז אמר הרש"ב - ה'חסיד', שהוא מבקש עצה איך לתקן מעשה מסוים ? התעניין הרז"א ה'רבי', מה היה המעשה ? וסיפר הרש"ב שבשבת הקודמת הוא פיצח 3 אגוזים, ואח"כ נודע לו שכתוב בסידור של אדמו"ר הזקן ש"טוב למנוע מלאכול אגוזים בשבת". אמר לו הרז"א, שהתיקון יהיה שמהיום והלאה יקפיד להתפלל או לברך, רק מתוך סידור ולא בעל פה.להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד