הכנת כבר את ה'עלוקות' ?...

כאשר היה בנו של אדמו"ר הזקן – רבי דובער (לימים הוא היה האדמו"ר השני בשושלת חב"ד) בגיל 5, הוא למד אצל מלמד פרטי, כבר אז ניכרו בו כישרונות נדירים. לדוגמה, כל התנ"ך היה שגור על פיו.

רופא העירה, ר' אברהם, היה גר בשכנות למלמד, ולעיתים הי' נכנס הרופא לשוחח עם שכנו המלמד.

באחד מימי חודש אלול, בסוף הקיץ, שמע הילד, רבי דובער, שיחה בין הרופא למלמד, בה התאונן הרופא שהוא "עוד לא הספיק להכין את העלוקות". (= עלוקות הן סוג של תולעים טבעתיות).

לשם מה צריך רופא עלוקות ?

באותה תקופה, טרם ההתפתחות המדהימה של הרפואה, היו הרופאים 'אוספים' במהלך הקיץ, עלוקות. ובאמצעותם היו מטפלים בחולים במהלך השנה. מדובר בטיפול במערכת הדם, שמטרתו לאזן את לחץ הדם ולהוציא מהגוף דם פגום. בזמן החורף היו העלוקות מסתתרות מפני הקור.

כשחזר הילד לביתו באותו יום, הוא נכנס בדרכו לבית המדרש, וראה שבאחד החדרים יושבת קבוצת חסידים ועסוקה בדיבורי שחוק.

נענה הילד ואמר להם: "אנו כבר בעיצומו של חודש אלול, ועדיין לא הכנתם את העלוקות, ולכן הנכם צוחקים !..." ועזב את המקום.

החסידים היו בטוחים שאת הפתגם שמע הילד מאביו, אדמו"ר הזקן. והתחילו להתבונן במשמעות הפנימית הטמונה בפתגם זה... וניסו להבין מהו המסר שמתאים ללמוד ממנו כהכנה לראש השנה.

על אף שבסופו של דבר התברר שהפתגם נאמר על ידי ר' אברהם הרופא, וכוונתו הייתה ל'עלוקות' במובן הכי פשוט, הרי כבר לימדנו הבעל שם טוב הק', שכל דבר שאנו רואים או שומעים אמור להיות עבורנו "בית ספר לחיים".

מה יכולים אנו ללמוד מ'עלוקות' ?

לעלוקות, כאמור, יש 2 תפקידים הקשורים למערכת ה"דם".

1)    להוציא מהגוף דם פגום.

2)    ליצור לחץ דם תקין

"דם" מסמל חום וחיות ! כל התלהבות, כל עשיה אנרגטית בעוצמה, היא בעצם – דם !

תשומת הלב, צריכה להיות ממוקדת, לשני פרמטרים חשובים בתחום זה:

א)    שלא יהיה דם פגום ! כלומר, שכל עניני העולם, כאכילה, שתיה, שינה, פרנסה וכדו', צריכים להיעשות במידה הנדרשת לאדם. אך לא צריך להכניס בהם חיות והתלהבות...

כל התלהבות בענייני ה''עולם'', נחשב ל"דם פגום", וצריך להפטר ממנו.

ב)    אין די בזה, כי גם "דם בריא", צריך להיות בלחץ התקין ! דהיינו, גם כאשר קיום תורה ומצוות, נעשה בחום ובהתלהבות, ב'דם חם' ! חייבים לשמור בכל דבר, על המינון ההלכתי הדרוש לאותה פעולה,

גם כשמכניסים הרבה חום ורגש, ויש נטייה לעשות את זה מעל ומעבר, חייבים לשמור על "לחץ הדם", זאת אומרת, לנהוג בדיוק כפי שההלכה מורה לנו.

למשל:

  • תפילה, צריכה להיות בניסוח שקבעו חכמים, וכמו כן היא צריכה להיות בבית כנסת שיש בו מחיצה בין גברים לנשים, וכדו'.

 

  • סעודת שבת, היא מצווה חשובה, אבל לא נוכל לעשותה ללא נטילת ידיים כהלכתה.

 

בפרשתנו מסופר שהקב"ה שלח את משה רבינו, לשחרר את בני ישראל, מהעבדות הקשה, תחת יד מצרים, הוא עשה זאת באמצעות 10 המכות.

10 המכות מהווים גם עבורנו "תוכנית פעולה" אישית, איך ניתן להצליח "לשבור" את 'קליפת מצרים' הנמצאת בנפש, ולצאת לחירות מוחלטת.

"מצרים" אינו רק שטח גיאוגרפי, שבו עבדו בני ישראל בפרך 210 שנה, אלא, גם בתוכנו פנימה קיימת "גלות מצרים" הבאה בדמות היצר הרע , שמזרים בנו אדישות וקרירות לכל דבר שבקדושה. וצריך למצוא את הדרך איך להשתחרר ממנו.

ולכן המכה הראשונה היא דם !

כשרוצה אדם 'להשתחרר' מאותה אדישות וקרירות, שהורסות כל חלקה טובה, עליו להפוך את המים הקרים והאדישים ל...דם !

עליו להכניס לחייו חום והתלהבות של קדושה. אבל גם את זה עליו לעשות בצורה הנכונה ובמינון הנכון. ולפי מה נקבע המינון ? כאמור, על פי ההדרכה שקיבלנו בתורת משה.

זהו תפקיד ה'עלוקה', שתביא מזור לחולה...

היום הוא כ"ד טבת, יום ההילולא של אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד.

כשלומדים ומתעמקים בתורת החסידות מקבלים את הכוחות הנדרשים להחדיר 'דם' וחום אלוקי בקיום התורה והמצוות.

שבת שלום

הרב ברוך וילהלם

בית חב"ד נהריה

יו"ר<< הקודםלרשימה המלאההבא >>
להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד