המייל השבועי


שיהיה לך שבת שלום !

קדושת השבת בכלל וסעודת השבת בפרט, הם מקור להשראת טוהר וקדושה בלי גבול. כל מי שמתחבר אל השבת ומקפיד לשמור עליה, יחוש בזה. לא פלא, אפוא, כי בתי חב"ד רבים ברחבי תבל, זיהו את הפוטנציאל הנ"ל, ומקיימים סעודות שבת בהשתתפות יהודים רבים מאוד.

כך קורה גם אצל הרב משה מאיר ליפשיץ שליח של הרבי בפורט לודרדייל - פלורידה. בכל ליל שבת מתארחים בביתו ב'סעודת שבת' כ- 50 יהודים. הם לא באים רק לקבל מנת דגים... אלא בעיקר לגלות את יהדותם.

לסעודת שבת שהתקיימה לפני שבוע, בשבת פרשת ראה, היו אמורים להגיע אורחים רבים, ולכן ביקש הרב ליפשיץ מידידו הרב יהושע מנדלסון, שיתארח אצלו ויסייע לו בהתוועדות עם קהל האורחים בסעודת השבת.

כידוע שבפלורידה שוקעת השמש בשעות מאוחרות, ולכן נוהגים רבים לקבל את השבת מבעוד יום, ולהתפלל קבלת שבת וערבית לפני חשכת הלילה. כך גם נהגו בבית הכנסת של חב"ד, אך הרב יהושע בעצמו רצה בכל זאת להמתין לתפילת ערבית עד צאת הכוכבים.

כשסיים להתפלל ערבית, ויצא מבית הכנסת. ראה אדם שעובר לידו. מאחר והיה די חשוך ברחוב, הוא . ... >>
הפעם, יש לי עצה טובה בשבילך !...

הרב ישראל ג'ייקובסון היה מחשובי עסקני חסידות חב"ד בשנותיה הראשונות בארצות הברית, ואף נמנה בין מייסדיה.

בזיכרונותיו הוא מספר, על אחת ההזדמנויות שנסע (בשנת 1937) מארצות הברית לאירופה, וזכה באותו ביקור להיכנס, כמה פעמים, לחדר ה'יחידות', אצל הרבי מליובאוויטש הקודם, רבי יוסף יצחק נ"ע.

הרב ג'ייקובסון מתאר, שבמשך הביקור הזה הוא שהה, בלי גוזמה, עשרות שעות בחדר היחידות, שבהן דיבר אתו הרבי על נושאים רבים, כלליים ופרטיים.

באחד הפעמים, דיבר אליו הרבי בגילוי לב, והגדיר לו בצורה מעניינת את ההבדלים בינו לאביו וזקנו, דהיינו, בין הרבי לאדמו"רי חב"ד שקדמו לו, בייחס לסגנון דיבורם לקהל החסידים.

וכך אמר לו הרבי:

"סבי (הרבי המהר"ש נ"ע) היה רגיל לצוות.

אבי (הרבי הרש"ב נ"ע) היה רגיל לאמר.

ואני אומר איך שנראה לי, אולם צריך לציית".
עשה לך רב

בהיותי צעיר לימים התייתמתי ל"ע מאמי, וגדלתי אצל 'אמא' חורגת. היו לה גם ילדים ביולוגיים משלה ואני הצטרפתי אליהם.

בדרך כלל הייתי 'זוכה' ממנה לייחס לא ראוי בשעת הארוחה. כשישבו הילדים לאכול. אני תמיד קיבלתי ממנה את החלק הכי קטן... מחוסר ברירה התרגלתי לזה.

יום אחד כש'אמא' לא הייתה בבית, הייתי מאוד רעב וראיתי שהאוכל מוכן. לקחתי לעצמי – כרגיל - את החלק הכי קטן ואכלתי. כשחזרה 'אמא' והבחינה ש...לקחתי לבד,  נזפה בי קשות. וכשטענתי שלא לקחתי יותר ממה שהיא רגילה לתת לי.  אמרה לי: שנכון שלא לקחת חלק גדול יותר. אבל עצם הדבר שלקחת לבד זה חטא ! יש להתרגל  לשאול כל דבר ולא לעשות אף פעם על דעת עצמך !

ואכן מאז התרגלתי לשאול ולהתייעץ לפני כל החלטה ! 
לשמור על הפתחים

נכנס יהודי אל הצדיק ה'מגיד ממעזריטש' ובפיו שאלה : "איך מתגברים על מחשבות זרות המבלבלות כל היום ?  כשאני מנסה להתעמק בתפילה טורדות אותי מחשבות על עסקיי. בעת לימוד התורה מבלבלות מחשבות שונות. פשוא אין לי מנוחה. מה עושים ? אמר לו הרבי: סע לתלמידי הרב זאב מהעיירה זיטומיר.

נסע היהודי לזיטומיר והגיע לביתו של  רבי זאב. היה זה באישון לילה חורפי, בחוץ השתוללה סופה והוא עומד מאחורי הדלת, דופק ומבקש להיכנס. אין קול ואין עונה. רבי זאב לא פתח לו את הדלת. היהודי המשיך ודפק שוב ושוב, והדלת לא נפתחה. כך נאלץ להמתין מחוץ לדלת כל הלילה.

עם שחר נפתחה הדלת, ורבי זאב הזמינו להכנס פנימה.

היהודי שהה בבית הצדיק מספר ימים, וניסה להבין מדוע שלח אותו רבו לזיטומיר, ואיך יקבל מענה לשאלתו. כעבור שבוע לא התאפק, וגילה לרבי זאב מדוע הוא הגיע לביתו, וביקש ממנו תשובה לשאלה "איך מתגברים על מחשבות זרות המבלבלות כל היום ?"

אמר לו רבי זאב: כבר עניתי לך בלילה הראשון שהגעת לזיטומיר !...

לימדתי אותך שצריך להיות בעל הבית,  ולהחליט מי נכנס ומי לא נכנס... כך בדיוק צריך להתייחס למחשבות זרות.להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד