על זה נלך לרב !...

הרב א.א. שליח הרבי באחד המדינות הקומוניסטיות (מסיבות מובנות לא אוכל לכתוב פרטים מזהים), מצליח מאוד ועושה חיל בשליחות החשובה במקומו.

לפני מספר שבועות קיבל השליח פנייה, להשתתף בכינוס של נציגי דת. והתבקש לייצג בו את היהדות. ההתכנסות הייתה יוזמה של ארגון מאוד מפורסם במדינתו, שמאגד כתות דת שונות מרחבי העולם

הוא התלבט מאוד מה נכון לעשות במקרה זה. מצד אחד מדובר בפורום מאוד מכובד, והשתתפותו יכולה להביא כבוד ופרסום ליהדות. ולאידך, מדובר בהשתתפותו עם נציגי דת שחלקם מתנגדים ליהדות, וחשב שאולי אין זה ראוי.

כחסיד המקיים את דברי הרבי, הוא הכיר היטב את ההוראה המפורסמת שציטט הרבי מהמשנה "עשה לך רב". פעמים רבות עורר הרבי שלכל אחד יהיה "רב" שיוכל להתייעץ עמו בענינים רוחניים ובעניני היומיום. ולכן הפנה השליח את השאלה ל"רב" שבחר לעצמו, את הרב יצחק דוד גרוסמן רבה של מגדל העמק. והחליט לעשות כפי שייאמר לו.

ואכן הוא פנה עם ההתלבטות ל"רב" שלו,

הרב גרוסמן התעניין מי בדיוק הזמין אותו ? והשליח הסביר שמדובר בארגון המאגד נוצרים, מוסלמים וכו'. ברגע ששמע הרב שמדובר גם ב'נוצרים', פסק לו מיד שעליו להתחמק ולא ללכת ! השליח ניסה להסביר את התועלת שאולי תצמח מזה, אבל הרב אמר לו בנחרצות שימנע.

בסיום השיחה עם הרב, שיתף השליח את עמיתיו שלוחי הרבי באותה מדינה בכל הפרשה. כולם היו בדעה אחידה שזה יהיה הפסד גדול אם לא ישתתף, וסברו שכנראה 'לא הסביר' טוב לרב את כל המשמעויות שבזה... ושידלו אותו שינסה לדבר שוב עם הרב.

באותם ימים שהה הרב גרוסמן בלונדון, וכל ניסיונותיו של השליח לאתרו שם לא צלחו.

בפועל, השליח לא השתתף באותו כינוס של אנשי הדת. כי לא רצה לעשות אחרת ממה שפסק לו הרב.

למחרת הכינוס התברר שכל אנשי הדת שהשתתפו בו קיבלו התראה חריפה מהממשל. והודיעו להם שכולם, ללא יוצא מן הכלל, חייבים לעזוב את המדינה לצמיתות,  תוך 24 שעות !

הממשלה הקומוניסטית ראתה בזה חתירה נגד יסודות החוקה שלה.

לעומתם קיבל השליח מסר מהממשל שהם מאוד מעריכים את העובדה שלא השתתף על אף שגם הוא הוזמן לשם...

מדהים להיווכח איך הקדוש ברוך הוא שומר על מי שדבק בהוראת המשנה "עשה לך רב",

לאחר מעשה אמר הרב גרוסמן לשליח, שיתכן מאוד שאם היה מצליח לאתרו בלונדון היה מקבל ממנו הסכמה להשתתפות... אבל בהשגחה פרטית הוא לא הצליח לאתרו...

השבוע חל ב' ניסן, שהוא יום ההילולא של רבי שלום דוב בער האדמו"ר החמישי בשושלת אדמו"רי חב"ד. לפני 120 שנה הוא ייסד בליובאוויטש. את ישיבת 'תומכי תמימים'.

אחד היסודות עליו מחנכים את התלמידים בישיבות 'תומכי תמימים', הוא שתהי' משמעת וקבלת מרות של הרב או המשפיע הממונה עליו.

לפני כ- 30 שנה עורר הרבי את כלל החסידים, מקטן ועד גדול, ללכת בדרך זו של תלמידי 'תומכי תמימים' ולקיים את הוראת המשנה "עשה לך רב".  הרבי הדגיש בדבריו שעל אף  שאדם חכם למד מכל אדם, בכל זאת צריך שיהיה לכל אחד ואחת רב אחד קבוע שיקבל את מרותו ויסמוך על דבריו.

התלמוד קובע ש"אדם קרוב אצל עצמו", דהיינו, באופן טבעי אדם רואה את דברים לפי הנוחיות או האינטרסים שלו. ב"משקפיים" שלו, הוא בוחן אותם ולכן לא כדאי שהאדם יכריע רק לפי שיקול דעתו האישית, אלא כדאי וצריך לסמוך על זולתו ולקבל את דבריו. מסיבה זו יכול ה'רב' להיות לכאורה גם מישהו ש'קטן' ממנו, כי הוא רואה את הדברים ללא אינטרס אישי.

המשנה מדייקת ואומרת "עשה" לך רב, האם יש לזה גם משמעות של כפייה ?! גם אם לא נוח לאדם שיהיה לו 'רב' שיחווה לו דעה בכל תחום... עליו לכפות את עצמו... ?

 

הרבי אמר שכן, ואף הוסיף ואמר שזו 'בקשה נפשית' שלו. כלומר, שמינוי ה'רב' לא יהיה רק כדי לצאת ידי חובה... אלא צריך שיהיו מפגשים תכופים בין ה'רב' ל'תלמיד' בו יוכל ה'תלמיד' לעמוד ל'מבחן' כללי, במצבו הרוחני ובכל התחומים: בלימוד התורה, בנתינת צדקה וכדומה. וגם, כאמור, בעניינים היומיומיים.

אין ספק שעולים קולות פנימיים המנסים להתחכם ולהכניס לאדם רעיון, שלא חייבים לשאול את ה'רב' כל דבר. בד"כ  הנוסחה היא כזו: אם הנך בטוח שהרב יפסוק כרצונך, ברור שצריך ללכת לרב ! אם יש לך ספק איך יפסוק, יש להסתפק אם ללכת לרב מיד או לדחות זאת להזדמנות אחרת... ואם בטוח שהרב יפסוק שלא כרצונך, בוודאי שאין מה למהר לשאול את הרב.

אולם, למרות ההסתייגות הראשונית, ובד"כ היא רק בהתחלה, הגישה הנכונה והבריאה היא, לא להסס ולא להתבייש, יש לשאול את הרב בכל תחום, כשמתמידים בכך, כל החששות והאי נעימות נעלמים, ומרגישים כי זו, אכן דרך סלולה ובטוחה המונעת בלבול ועגמת נפש, דרך שחוסכת לנו השתתפות בכינוסים לא רצויים... וגרוש מהמדינה...

 

כדי להקל עלינו את ההחלטה למלא את הוראת המשנה "עשה לך רב", ולקיים את הבקשה הנפשית של הרבי, כדאי שנתבונן גם בסיפור הבא.

היה פעם בחור שלמד בישיבת 'תומכי תמימים' במונטריאול שבקנדה. והיו לו בעיות עם אחד הרבנים, עם המשפיע כפי שהוא נקרא בישיבה.

בצר לו נכנס הבחור פעם ליחידות אצל הרבי ושפך בפני הרבי את כל הטענות שהיו לו על אותו משפיע. הרבי הקשיב ולבסוף ענה לו, שמסיבה זו קבע הרבי הרש"ב נ"ע שבכל ישיבה יהיה יותר ממשפיע אחד, כדי שכל אחד יוכל להחליט לקבל ממי שמתאים יותר עבורו. אך, הוסיף הרבי, עם זאת חייב שיהיה רב קבוע ואי אפשר לעבור מאחד לשני בהתאם לנוחיות.

בימים אלו אנו נערכים בבית חב"ד נהריה לחלוקת עשרות סלי מזון לנזקקים לקראת חג הפסח הבעל"ט, ונשמח לשותפות שלך במצווה חשובה זו.

לתרומה אנא הכנס לכתובת זו:

https://icredit.rivhit.co.il/payment/DonationPage.aspx?GroupId=d22f044d-ed1b-48a0-b453-7181f1c574cb

 

שבת שלום

הרב ברוך וילהלם

בית חב"ד נהריה

יו"ר<< הקודםלרשימה המלאההבא >>