מתקרבים ל- 25,000 ...!

סיפר לי ידידי ורעי לספסל הלימודים הרב חיים שי' בכר, שליח של הרבי ביישוב גבעת זאב,

בשנת תשמ"ב (1982) הוא שירת כחייל קרבי. באחת מכניסותיו לשטח לבנון, ערב פרוץ 'מלחמת שלום הגליל', נפגע בכתפו מפליטת כדור. בתהליך השיקום מהפציעה, במרכז הרפואי 'זיו' בצפת, טייל יום אחד בעיר העתיקה. הוא עבר ליד בית חב"ד, בפתחו עמד הרב עופר שי' מיידובניק שהציע לו להניח תפילין. תגובתו הראשונה הייתה "לא מעוניין", אולם אחרי כמה מילות ריכוך נוספות, ניאות להיכנס פנימה ולקיים את המצווה.

קודם לכתו מהמקום, הגיש לו הרב עופר ספר 'תניא' מהדורת כיס. החייל המשתקם ראה בספר מעין קמע, הכניסו לכיסו ומאז לא נפרד ממנו. כמה פעמים אף ניסה לקרוא בספר, אך התקשה להבין את הנאמר בו.

כשהמלחמה נגמרה, נסע לטיול ארוך באירופה. בחזרתו ארצה, נקלט בחברת מחשבים גדולה. יום אחד הציע לו קרוב משפחה, להתלוות אליו לשיעור אצל החסיד הישיש, הרב מאיר בליז'ינסקי ז"ל. הרב חיים בכר, אז צעיר תל אביבי, היה רחוק מכל העניין. בכל זאת התעניין מה לומדים באותו שיעור. כששמע שלומדים 'תניא', החליט להצטרף. השנים הרבות בהן נשא את הספר הקדוש בכיסו, יצרו בליבו סקרנות ומשיכה.

הוא בא לשיעור אחד ולעוד שיעור, ומאז לא נפרד מהספר. כשהגיע לפרק ה', החל להניח תפילין באופן קבוע. בפרק י' החליט ללכת לסמינר ביהדות, ובפרק יג כבר ידע שזו דרכו.

הוא החל ללמוד בישיבת חב"ד בצפת, ונדהם לגלות כי הרב שמלמד בישיבה, הוא... אותו הרב עופר שי' מיידובניק שהניח עמו בשעתו תפילין, ונתן לו את ספר ה'תניא' הקטן.

לאחר תקופה של קניית יסודות הלימוד והתמדה בתורה, נסע לישיבה המרכזית אצל הרבי ב 770, בסיום התהליך הקים בית חסידי, ובהמשך יצא, כאמור, לשליחות בגבעת זאב, במסגרתה הוא מקרב רבים אחרים לצור מחצבתם.

המפגש המזדמן עם הנחת תפילין בודדת, יצרו 'תגובת שרשרת' רוחנית שהובילה להקמת משפחה שלמה של חסידים, יראים ושלמים, ומאות יהודים שהתקרבו על ידיו לחיי תורה ומצוות.

בשבת הקרובה נקרא את 'פרשת ואתחנן', בו מצווה משה רבינו את בני ישראל על מצוות הנחת תפילין. בלשון התורה: "וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת, עַל יָדֶךָ; וְהָיוּ לְטֹטָפֹת, בֵּין עֵינֶיךָ",

מבין כל תרי"ג המצוות יש למצווה זו חשיבות ייתר. בתלמוד הבבלי קובעים חז"ל ש"הוקשה כל התורה כולה לתפילין". זו מצווה ש'קושרת' ומשעבדת את מוחו ולבו של היהודי לקב"ה.

כיצד פועלת מצווה זו על המוח והלב ומדוע דווקא עליהם ?

באחד ממכתביו כותב הרבי, ליהודי שבישר לו שהחליט להניח תפילין בקביעות: 'ראש שמניחים עליו תפילין, חושב כמו יהודי ! תפילין המונחים סמוך ללב, גורמים שהלב ירגיש כראוי ליהודי ! ויד שקושרים עליו תפילין מתרחק ממעשים שליליים ומתקרב תמיד למעשים טובים'

זה מביא אושר הן למניח עצמו, הן לכל משפחתו, זו תועלת לכל עם ישראל ומוסיף הגנה לארץ'.

 

אם נתבונן באופן קיומה של המצווה נגלה דבר מעניין ביותר.

על מצוות תפילין של יד אומרת התורה וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת, עַל יָדֶךָ. המצווה מתבצעת בעת פעולת הקשירה על היד, זוהי פעולה אחת, ואמנם קיום המצווה מתבצע בעת הקשירה בלבד, כלומר הקשירה עצמה היא המצווה.

לעומת זאת על תפילין של ראש נאמר וְהָיוּ לְטֹטָפֹת, בֵּין עֵינֶיךָ, דהיינו, המצווה היא שהתפילין יהיו מונחים על הראש. אין זו רק פעולה ומצווה חד פעמית, אלא בכל רגע ורגע שהתפילין מונחים על הראש מקיימים מצווה.

הבדל זה בין תפילין של יד לתפילין של ראש אינו הבדל טכני גרידא. אלא הוא עמוק ובעל מסר משמעותי עבורנו.

תפילין של יד מסמלים את אופן השליטה על הלב, שהוא עולם התאוות והרגשות.

לעומתם, תפילין של ראש מסמלים את אופן השליטה על המוח, שהוא עולם השכל וההתבוננות.

כל אחד יודע שלשנות את טבע הלב ולהפכו רק לטוב מוחלט, זה כמעט בלתי אפשרי. כל אדם נמשך ונגרר באופן טבעי אחרי תאוות העולם, שהרי העין רואה והלב חומד... אולם מה שכן ניתן לדרוש מכל אחד הוא שיהיה וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת, עַל יָדֶךָ. דהיינו 'לקשור' ולשלוט על משיכת הלב, שלא לממש את תאוותיו ולהוציאם לפועל.

לעומת זאת, אדם יכול בהחלט לשלוט באופן מוחלט על הראש. בבחירתו יוכל תמיד אדם לחשוב ולהתבונן בכל תחום שהוא מעוניין בו, ולהסיח דעתו מכל דבר שלילי. מחובתו לשלוט במחשבתו ולנווט אותה בקביעות רק לתכנים יהודיים. ולכן נאמר עליו וְהָיוּ לְטֹטָפֹת, בֵּין עֵינֶיךָ. אין זו רק פעולה רגעית חד פעמית, אלא בכוחו של האדם שזה יהיה דבר מתמשך בכל רגע ורגע.

זכינו בבית חב"ד נהריה להקים לפני שנה דוכן תפילין קבוע במרכז העיר, בניצוחו המוצלח של השליח הרב ברוך שי' לדר, הוא מאויש ופעיל משעות הבוקר ועד שקיעת השמש. עשרות רבות של אנשים, עוצרים לידו ממרוצת היום ומניחים תפילין, חלקם הגדול כבר מגיע בקביעות.

יש גם תושבים מהערים הסמוכות שבאים בקביעות, כפי שאומר תדיר אחד מהם "אני אוהב לבוא לנהריה כי יש כאן הזדמנות להניח תפילין".

אנו מתקרבים ל 25.000 הנחות תפילין שזכינו לעשות בדוכן זה בלבד, מלבד מוקדים נוספים בהם ניתן להניח תפילין, בעיקר בימי שישי.

אפיזודות רבות מתרחשות בדוכן כמעט מידי יום, בהם ניתן למשש את הלב היהודי שנפתח ומתרגש לקיום מצווה חשובה זו.

לפני מספר ימים עצר יהודי להניח תפילין, הוא כה שמח על ההזדמנות שנקרתה בדרכו והיה בהתרגשות עצומה והחליט להעניק מתנה לפעיל שאייש את הדוכן, דולר שהוא בעצמו קיבל מהרבי.

בדוכן עצמו ישנם 4 זוגות תפילין, חלקם נתרמו ע"י משפחות מרחבי הארץ לע"נ או לזכות יקיריהם. בהזדמנות זו אפנה לידידינו היקרים לסייע לדוכן התפילין בנהריה. להיות שותפים באיוש המקום במהלך היום, או לסייע ברכישת זוגות תפילין נוספות לשימוש קבוע בדוכן.

שבת שלום

הרב ברוך וילהלם

בית חב"ד נהריה

יו"ר<< הקודםלרשימה המלאההבא >>
להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד