שנאה ולא בחינם...

אחד מגדולי החסידים של אדמו"ר הזקן היה רבי בנימין, המכונה בפי החסידים  ר' בנימין קלעצער - ע"ש מסחרו בבולי עץ (בשפת האידיש). באחד השנים הזדמן לו להיות בשבת 'זכור' בעיר זעזמער


כידוע, השבת שלפני חג הפורים נקראת שבת 'זכור', בה קוראים בתורה על  הציווי לזכור את מה שעשה לנו עמלק, שבא להילחם בעם ישראל בצאתם ממצרים.


בעיר זעזמער התגורר אדם בשם ר' זלמן, הוא היה מוכשר, למדו וגאון עצום. אך מאור החסידות עדיין לא זכה ליהנות.


כשהבחין הגבאי של בית הכנסת ברבי בנימין שהוא איש נכבד, כיבדו לעלות לתורה לקריאה של פרשת זכור. ר' זלמן, נכח במקום, והבחין שכאשר רבי בנימין קורא את הפרשה, השתנה מראה פניו, והי' ניכר עליו שיש לו באמת שנאה עצומה ל'עמלק'.
בסיום התפילה, ניגש  ר' זלמן אל ר' בנימין, ושאלו, מה רע עשה לו עמלק, יותר מלכל יהודי אחר, שהוא שומר לו שנאה שכזו ? ... היכן הוא 'רכש' סלידה כה עצומה מעמלק, עד שרואים זאת בפניו ?


השיב לו רבי בנימין, כי הרבי האדמו"ר הזקן , הסביר, מהי 'קליפת עמלק' !

ר' זלמן שהמושג 'קליפת עמלק' היה חדש עבורו, ביקש להיפגש עם הרבי. רבי בנימין שלחו לחסיד ר' מאיר בן רפאל מוילנא, וכתב לו "נא לקבל את האפרוח... ולשלחו לליאזנא לאדמו"ר הזקן".

לימים נעשה ר' זלמן לאחד מגדולי החסידים. הוא מפורסם בשם - ר' זלמן זעזמער.

                                                                                                                                                                            ✿


במה 'זכה' עמלק, יותר מכל אומה אחרת, שכה שוללים את מציאותו  ומנסים בכל דרך למחוק את שמו ? עד שהתורה מצווה עלינו: "זכור את אשר עשה לך עמלק... תמחה את זכר עמלק... לא תשכח" !

במה הוא יותר גרוע מכל האויבים שקמים עלינו בכל דור ודור ?

כשהגיע עמלק הפיזי ללחום לראשונה עם בני ישראל, היה זה מיד אחר יציאת מצרים ונס קריעת ים סוף,

בזמן שכל אומות העולם, ששמעו וראו את הניסים הגדולים, לא העזו לפגוע או להפריע לבני ישראל. כולם היו אחוזים בחיל ורעדה. רק  עמלק, היה היחיד שלא הושפע מהנסים הגדולים. חז"ל המשילו אותו לאדם שקפץ לאמבטיה רותחת, ועל אף שנכווה, הרי הוא "צינן" אותה לכל הבאים אחריו...

תורת החסידות מסבירה לנו, שעמלק אינו רק אומה שנלחמה פיזית בבני ישראל, בהזדמנויות שונות, אלא עמלק הוא מושג הנקרא "קליפת עמלק", קליפה זו תופסת מקום של כבוד בנפש הבהמית, שלכל אחד מאתנו, ורק אם נדע לזהותו, נוכל להילחם בו בהצלחה!

בעצם, לא רק 'עמלק' נמצא בנו, אלא גם לכל שבעת האומות שהיו בארץ כנען, יש ייצוג משמעותי בנפש הבהמית שלנו, אך עמלק הוא הגרוע מכולם.
במה ?
לכל תכונה או נטייה שלילית, יש, בדרך כלל, איזה "הגיון" שעומד מאחוריה. לדוגמה, כשמתעורר בלב כעס על מישהו, הרי זה מפני שנדמה שפלוני עשה משהו, שראוי לכעוס עליו. או כשמתעוררת משיכה ואהבה לדבר אסור, הרי האדם בטוח שיש בזה תועלת ורווח שכדאי להשיגו. וכן הלאה.

כיון שיש איזה טעם ו"הגיון" הדוחף את האדם לפעול באופן אסור או שלילי, לכן ניתן על ידי ההתבוננות מתאימה להבין את הטעות שבדבר, ולחזור למסלול הנכון. גרוע מכולם הוא עמלק ! גם בלעם, בדברי נבואתו אמר, "ראשית גויים עמלק ! הוא הראשית והמקור לכל השלילה.

כשהיצר שלנו מדבר אלינו ב'שפה' של עמלק, אין לו שום טעם והגיון מדוע הוא מנסה להכשיל את האדם, אלא זו עקשנות לרוע לשמה, בלי שום סיבה !
ולכן גם אי אפשר לבטלו בטיעונים הגיוניים, הדרך היחידה להתמודד אתו, הוא "תמחה את זכר עמלק" למחוק אותו !

איך בכל אופן נצליח לא לנפול ברשת שלו ?

ישנם כמה מאפיינים, לזהות את השפה של עמלק:

  •  התורה מתארת אותו במילים "אשר קרך בדרך, "קרך" מלשון קרירות, הוא נוהג לקרר ולצנן כל דבר, כשיהודי שומע דבר מה, מתחמם, מתלהב ורוצה להתחיל לפעול, בא 'עמלק' החבוי בנפשו ולוחש: "מה אתה מתלהב תירגע, אל תעשה מזה ענין גדול מדיי...."
  • באופן שיטתי עמלק מכניס לנו ספקות, על כל דבר הוא מגיב: אולי זה לא נכון ? אולי זו טעות ? מי אומר ש... ?

ואכן הגימטריה של עמלק (240) הוא 'ספק.

אין בשאלה זו שום תוכן ושום הגיון, אבל די בכך כדי לצנן את היהודי ולמנוע ממנו לעבוד את ה' כראוי.

 

בהתוועדות לפני 26 שנה, דיבר הרבי על נבואתו הראשונה של יחזקאל, שהייתה, כדבריו "ואני בתוך הגולה, על נהר כבר".

ציין הרבי, שיש רמז מעניין בציון מקום הנבואה, נהר כבר. ואמר כי התוספת הזו  מגדירה לנו מהי גלות.

כאשר שומע אדם דבר נפלא בתורה, או איזה הארה מיוחדת מפנימיות התורה, בא היצר הרע ומכניס מיד קרירות... ואז המאזין שומע את עצמו אומר: "הע ! "כבר" – את זה שמעתי כבר ! אין צורך להתרגש...

(זכיתי ב"ה להיות בהתוועדות זו אצל הרבי ועדיין זוכר היטיב את הטון העוצמתי שהרבי השתמש באמירה זו).

"ואני בתוך הגולה, על נהר כבר !"

בשבת זו נקבל כוח למחות את זכרו של עמלק גם מתוכנו, נצא מהספיקות שהוא מכניס לנו, ונזכה לקיום תורה ומצוות בחמימות ובהתלהבות !

 

שבת שלום

הרב ברוך וילהלם

בית חב"ד נהריה

יו"ר

 << הקודםלרשימה המלאההבא >>
להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד