מה זה אל"ף ?

השבוע נזכרתי בסיפור נפלא מהבעש"ט, ששמעתי בילדותי, ואביא את תמציתו.

היה יהודי ששכר אחוזה מהגרף פוטוצקי.  היהודי נקלע לחובות עצומים, ולמעלה משנתיים פיגר בתשלום השכירות. והגרף איים לכלוא את בני משפחתו עד לכיסוי החוב.

אשתו דחקה בו לנסוע לבעש"ט ולקבל ממנו עצה וברכה, ו'מחוסר ברירה' נסע. כשהגיע נתן לו הצדיק עצה 'מוזרה': "תלך לשוק ואת הסחורה הראשונה שיציעו לך תרכוש ללא היסוס. ולאחר מכן תחזור אלי עם הסחורה ואדריך אותך איך להמשיך".

היהודי ציית לבעש"ט. ואכן כשהגיע לשוק ניגש אליו נכרי והציע לו לרכוש חתיכת עור של כבש... היהודי נתן בעבורו את שארית כספו וחזר לבעש"ט.

הצדיק בחן את העור, ואמר לו: בקרוב יחול יום הולדתו של הגרף ובעת המסיבה תעניק לו את העור כמתנת יום הולדת.

היהודי התקשה לבצע משימה כה נועזת. אך אשתו דחקה בו לקיימה ללא היסוס. וכך עשה, הוא העניק את עור הכבש לגרף ביום הולדתו.

הגרף נפגע מאוד מהמתנה המבזה, והשליך את היהודי לבור חשוך, בכוונה להשאירו שם עד סוף ימיו. על כי שם אותו ללעג וקלס בפני כל חבריו. אך כעבור זמן החליט לבחון שוב את עור הכבש, אולי יש בזה משהו...

פתאום שם לב לדבר מדהים.

בקווצות תלתלים משער הצמר הבחין בדמות אותיות, האותיות התחברו לתיבות ובהם הוא מצא את שמו, שם משפחתו ויום הולדתו !

התברר, שמה שהיה נראה כדבר פשוט כל כך, הכיל בתוכו דברים נפלאים.

מובן שהגרף הוציא את היהודי מהבור, מחק את חובותיו ואף העניק לו מתנות רבות.

 

השבוע אנו קוראים בתורה את התיאור של משה רבינו על מעמד נתינת התורה על הר סיני בקולות וברקים וקול שופר. מה קיבלו היהודים במעמד מרגש אלוקי זה ? כידוע, את 'עשרת הדברות'.  

אולי פעם שאלתם את עצמכם,

הרי בעשרת הדברות נאמרו דברים פשוטים ביותר. מה הייתה א"כ ההתרגשות הגדולה ?

ישנם ביאורים רבים ומגוונים לשאלה זו.

אם נתבונן ברמזים הנפלאים המסתתרים ב'קטע הפשוט' של עשרת הדברות, נצליח אולי להבין את משמעות ה'קולות והברקים'.

  1. מספר האותיות של עשרת הדברות הוא 620.

מרומזים כאן 613 המצוות שכתובות בתורה + 7 מצוות שתיקנו חכמים = 620

יתירה מזו:

זה לא רק רמז מבחינה מספרית. אלא כל אות ואות מעשרת הדברות מצביעה על אחד מאותם 620 מצוות. הגאון רבי דוד בן רבי שלמה ויטאל חיבר (לפני כ 500 שנה) ספר בשם 'כתר תורה', בו מראה איך כל המצוות כלולים בהם.

בואו ניתן רק הצצה קלה בספרו. נבדוק איך  7 המצוות שתיקנו חכמים מרומזים ב 7 אותיות האחרונות של עשרת הדברות, במילים "אשר לרעך".

אור (מצוות נר חנוכה)

שבת (מצוות נרות שבת)

רנה (מצוות אמירת הלל במועדים)

 

לקריאה (מצוות קריאת מגילה בפורים)

רחיצה (מצוות נטילת ידיים לפני הסעודה)

עירובין (מצוות עשיית עירוב לפני שבת)

כבכרתך (מצוות אמירת ברכה לפני האוכל)

ובדרך זו הוא מפרט בספרו איך כל 613 המצוות כלולים בעשרת הדברות.

(לספר כולו: http://chabadlibrarybooks.com/42170)

  1. האות הראשונה - א'.

האות הראשונה שבאמצעותה נוצר הקשר בין הקב"ה לבני ישראל בפתיחת הדיבר הראשון "אנכי ה' אלוקיך" הוא האות א'.

על הרמזים והמשמעויות הנפלאות הטמונות באות א' - יש בספר ה'ערכים' (אנציקלופדיה לספרות חסידות חב"ד) קרוב ל 200 ! עמודים צפופים...

אביא רק אחד מהם:

כאשר רבי שניאור זלמן מלאדי , מייסד חסידות חב"ד. חיפש מלמד לבנו, זימן אליו אברך ואמר לו: "עליך מוטלת מצווה לפרנס את משפחתך, ועליי מוטלת מצוות 'ושננתם לבניך' – הבה נתחלף, אתה תלמד את בני ואני אפרנס את משפחתך".

שאל האברך: "איך עליי ללמד את הילד ?".

ענה הרבי: האות הראשונה שמלמדים ילד יהודי היא האות א'. מהי א' ?

נקודה למעלה ונקודה למטה, וקו של יראת שמים מחבר ביניהן"

דהיינו: האות א' מלמדת אותנו שהחיבור בין יהודי לבורא נעשה על ידי הקו של יראת שמים = קיום התורה והמצוות.

ראינו שגם אם בהשקפה ראשונה זה נראה "עור כבש פשוט"... למעשה כל קטע בתורה ובמיוחד עשרת הדברות  מכיל אין סוף !

אז מה נותר לנו לעשות ?

לפתוח ספרים וללמוד !...

שבת שלום ומבורך

הרב ברוך וילהלם

בית חב"ד נהריה

יו"ר<< הקודםלרשימה המלאההבא >>
להורדת האפליקציה
במכשירי אנדרואיד