הנה משיח בא !

מסופר (בתלמוד ובמדרש) על יהודי שחרש את שדהו.

תוך כדי חרישה געתה פרתו. בדיוק באותו רגע עבר לידו ערבי ואמר לו: יהודי בן יהודי התר שורך והתר מחרשתך. שאל היהודי : למה? ענה לו הערבי:  שהרי נחרב בית המקדש. ואני 'יודע' זאת מגעיית פרתך.

תוך זמן קצר ביותר, געתה הפרה שנית. אמר לו: אסור פרתך ואסור מחרשתך ותמשיך בעבודתך.  שהרי נולד מלך המשיח מושיע היהודים.

מה המסר שחז"ל מלמדים אותנו בסיפור תמוה זה ?

 

ביאת המשיח איננה עוד מאורע המתרחש בעולם. ביאת המשיח היא דבר הרבה יותר מרחיק לכת, הרבה יותר מעמיק. בלשונם של הנביאים, ביאת המשיח משמעותה קץ הימים, סיומה של ההיסטוריה.

זהו סופם של הימים הרגילים, וראשיתו של עידן שונה לחלוטין. המשיח ישנה את ההיסטוריה באופן בלתי הפיך, הוא יחולל תמורות תמידיות בחיי האדם, ויבשר עתיד שיהיה שונה לחלוטין מן העבר.

רבים אינם מכירים את המשקל המכריע שנודע באמונה היהודית ובתורה לרעיון הגאולה וביאת המשיח.

אנשים לא מעטים מניחים כי 'זכות היוצרים' על הרעיון שייכת לחב"ד... לאמיתו של דבר, הצפייה למשיח היא יסוד עיקרי באמונה, ומעוגנת בצורה מפורשת בתורה שבכתב ושבעל פה.

 

יתירה מכך:

הגאולה וביאת המשיח הם חלק מהותי מתכנית הכוללת של הבריאה, מאז ששת ימי בראשית.

לא מדובר בעניין שנספח אל הבריאה הקיימת, כאפשרות שתיטיב עם חלקים כאלה או אחרים באנושות או ביקום, אלא במטרה מובנית בבריאה מעצם הווייתה. זו למעשה התכלית של הבריאה כולה – להגיע אל ימות המשיח.

וזה אחד הרמזים בסיפור געיות הפרה.  

יש כאן מעבר חד ומהיר מרגע החורבן לבשורת הגאולה. בכך מלמדים אותנו חז"ל שגם החורבן עצמו הוא בעצם חלק מתהליך ארוך שמוביל בסופו של דבר לגאולה השלימה. וזה בא לידי ביטוי אפילו בגעיית הפרה ! ...

אמנם בינתיים אין הדבר ניכר ובולט לעיני בשר, אבל כשנתייחס לכל המתרחש בהשקפה תורנית נדע שכך הם פני הדברים.

 

אנו נמצאים בערב תשעה באב. יום עצוב וכואב על חורבן שני בתי המקדש. אך הוא גם יום שבו טמון גרעין הגאולה. ובלשון חז"ל בסיפור על געיית הפרה – בו נולד מלך המשיח.

האמונה והצפייה בביאתו צריכה לחדור לתוכנו באופן פנימי ואמיתי. שנהיה מוכנים לקבל את פניו בכל רגע.

סיפר מר זלמן שז"ר, נשיא מדינת ישראל לשעבר, שבאחד המפגשים שלו עם הרבי בחדרו, בעת ששוחח עמו שיחת חולין, פתאום הרבי אמר לו: "ראה, בדיוק כשם שאני יודע, בהביטי בשעוני, שבעוד זמן מסוים אתה תצא מכאן, כך אני יודע שהמשיח מגיע".

 

בהזדמנות זו ברצוני לאחל מזל טוב להת' מנחם מענדל שי' בוטמן - בנו של הרב ישראל ברוך ע"ה בוטמן מנהל בית חב"ד נהריה - שהיום מלאו לו 13 שנה ובזה הוא נכנס לעול המצוות.

יה"ר שיגדל חסיד יירא שמים ולמדן לנחת כל המשפחה תחי'.


שבת שלום וגאולה קרובה

הרב ברוך וילהלם

בית חב"ד נהריה

יו"ר

 << הקודםלרשימה המלאההבא >>