איך מתפרנסים מהרוח... ?

מסופר על יהודי שבכל שנה זכה לרכוש את זכות הדייג בשטח הטריטוריאלי של המדינה. בעת ה'מכרז' הוא היה מציע סכום כספי הכי גבוה, ואף פעם לא היו לו מתחרים,

באחת השנים לא הצליח היהודי להגיע בזמן להשתתף במכרז, והקדימו אדם אחר שזכה בזכות הדייג, ואף קיבל על כך מהמלך רישיון כדת וכדין.

כששמע היהודי שהזכות נלקחה ממנו בשנה זו, בא וטען לפני המלך שיש לו קביעות של שנים רבות בדייג. גם הוא מכניס סכום נכבד לקופת המדינה, ואין זה הוגן שלפתע הגיע באקראי מישהו אחר ו"גזל" את זכותו. המלך השתתף בצערו אך מאחר שפלוני כבר זכה בדייג, ואף קיבל לידיו רישיון מהממלכה, אין דרך לבטלו. המלך הציע לו לרכוש השנה זכות בתחום אחר.

היהודי לא רצה לנצל את ההזדמנות ולרכוש זכות של 'בעל חזקה' אחר, וביקש מהמלך לחכור תחום חדש שלא עלה למכרז אף פעם...

ומה באמת הדבר שביקש היהודי לחכור מהמלך, ושמעולם הוא לא נחכר.

ביקש היהודי לרכוש את הבעלות על ה...אוויר שנמצא בשטח הטריטוריאלי של המדינה.

המלך צחק ושאל אותו, מה יעשה באוויר ? איך יאחז בו ולמי ימכור אותו ? ואיך ישמור אותו בבעלותו ?... ענה היהודי, שהוא כבר יידע מה לעשות באוויר, והגיש את התשלום המלא המגיע לאוצר המלוכה עבור האוויר. הוא ביקש לקבל רישיון כתוב וחתום בחותמת המלך.

המלך הסכים, אך דרש שהמכרז על האוויר ייעשה כנדרש בחוק. באותו יום התפרסם בכל המדינה שעומדים למכור את האוויר... ונתן זמן של עשרה ימים להגשת הצעות. היהודי הציע עשרת אלפים זהובים, וכל השומע גיחך על תמימותו... מובן שאף לא אחד הגיש הצעה לזכות במכרז זה,, וכך זכה היהודי לבעלות על האוויר... למשך השנה הקרובה.

ומה  עשה היהודי עם האוויר שרכש בכסף מלא ???

ראשית הוא ניגש לכל הצורפים שבמדינה, שמשתמשים במפוח בעת המלאכה, ודרש מהם דמי שימוש באוויר. משם הלך לבעלי כלי השייט והספינות המשתמשים במפרשים ודרש את כספו בעבור השימוש באוויר... כמו כן דרש סכום כספי מכל בית ובית שיש בו חלונות לכניסת אוויר... וכן הטיל מס על כל תושב שנושם את האוויר ש"בבעלותו".

בקיצור, כל תושבי המדינה שילמו מס ל'בעל האוויר', שבלעדיו אין חיים.

כשהגיעו למלך תלונות מתושבי המדינה על המס החדש שהוטל עליהם, אמר המלך שמאחר שהיהודי חכר כדת וכדין את האוויר ואף קיבל רישיון הממלכה על זכייתו אין כרגע דרך לבטלו...

בשבת הקרובה נתחיל את התורה שוב מ'בראשית',

נשים לב לשני הביטים בייחס שבין התורה וקיומה ע"י בני ישראל לכללות הבריאה:

א. התורה היא תכלית ומטרת הבריאה. ב. יתירה מכך היא המקור שממנה נברא העולם ובה גם תלוי המשך קיומו.

הפסוק הראשון בתורה, בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱ-לֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ, מבטא במשפט אחד את התכלית והמטרה של כל הבריאה,

חז"ל מדייקים בלשון התורה "בְּרֵאשִׁית בָּרָא", ושואלים מדוע לא כתבה תורה  "בָרִאשׁוֹנָה בָּרָא", ומבארים שבסגנון זה מרומז בשביל מה נבראו שמים וארץ. בְּרֵאשִׁית = ב' שנקראו רֵאשִׁית: התורה (במשלי ח, כב) ועם ישראל (בירמיה ב,ג) ובשביל ב' ראשית אלו ברא אלוקים את השמים ואת הארץ.

מה הכוונה שהעולם נברא בשביל התורה,

ניקח לדוגמה את הזהב הקיים בעולם. אומר לנו המדרש שבעצם לא היה צריך להיות בעולם זהב ! מדובר במתכת מאוד יקרה ואין בו צורך חיוני לעולם, ומדוע בכל זאת הוא נברא ? כדי שיוכלו להשתמש בו בבית המקדש. כדי שיוכלו לבצע את הכתוב בתורה ולבנות את אותם כלים או פריטים שבמקדש שהיו צריכים להיעשות מזהב.  ובעצם רעיון זה נכון לגבי כל חפץ שבבריאה.

וכמו כן נברא העולם בשביל ישראל,

למרות שיש בעולם מאות מיליוני בני אדם מכל האומות, ואילו עם ישראל הם "המעט מכל העמים", מגלה לנו הפסוק הראשון בתורה שהמטרה של הבריאה הם דווקא עם ישראל.

לא לחינם ההתעניינות העולמית במתרחש עם העם היהודי... לא מפסיקה.

על אף שיש מרחק עצום ביחס המספרי בין עם ישראל לכלל האומות, הרי כיום בעידן המזעור, הדבר מוחשי ביותר, ככל שמדובר במשהו איכותי יותר הוא תופס שטח פיזי קטן יותר.

יתירה מכך, התורה היא לא רק התכלית והיעד שאליו העולם צריך להתקדם, אלא, מלכתחילה ברייתו נעשתה על ידי התורה,

חז"ל מביאים את דברי שלמה המלך המכנה את התורה בשם "אומן", ומבארים שכוונתו לומר, שהתורה נמשלה ל"כלי אומנותו" של הקב"ה.

דהיינו, כמו שבבניית בית גשמי נצמד מנהל העבודה לתוכניות מפורטות שנכתבו מראש, כך היה הקב"ה מביט בתורה, ועל פיה ברא את העולם.

זאת אומרת, שכל פרט וכל מאורע קטן כגדול המתרחשים בעולם, כבר כתובים ומרומזים מראש, בתורה !

ומוסיף על כך בספר הזוהר, שגם עתה  בכל רגע ורגע שהעולם ממשיך להתקיים, הוא תלוי ומושפע מעם ישראל לומדי התורה.

בתלמוד הבבלי כתוב, "כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך אי אפשר לעולם בלא ישראל".

כדי להמחיש את החיוניות של עם ישראל בבריאה, ולהסביר מדוע הם נמשלו לרוחות הנושבות בעולם, מביא רבי יוסף חיים מבגדד, המכונה ה"בן איש חי" (נפטר בשנת תרס"ט- 1909) את הסיפור שפתחנו בו, על אותו יהודי פיקח שזכה  באוויר של המדינה, ובלעדיו לא היה קיום לשום דבר במדינה

למעשה שני הב' ראשית, התורה ועם ישראל קשורים זה בזה בקשר בל ינותק. כל יהודי צריך לזכור ש'המפתח' נמצא אצלו,

כאשר היהודי יעסוק בתורה בחיוניות ובשמחה, כאשר את המצוות הוא יקיים בהתלהבות, זה ישפיע מידית שגם ה'עולם' שסביבו יתייחס אליו באותו אופן.

כשיהודי ייגש ללימוד תורה בצורה מחודשת, הוא ייראה שגם העולם שסביבו יהיה מחודש. הקשיים או ההתנגדויות שהיו נחלת העבר, לא יחזרו על עצמם ב'עולם החדש' !

בשבת הקרובה נשמע כולנו את קולו המהדהד של הקורא בתורה, בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱ-לֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ,

ברגעים אלו נקבל על עצמינו חיות מחודשת בלימוד התורה, וכך גם נזכה בשנה הקרובה לחיות מחודשת בכל התחומים שבעולם הגשמי, בבריאות טובה, בפרנסה בשפע, בחינוך מוצלח של הילדים, ובהכנה טובה לקבלת פני משיח צדקנו.

שבת שלום

הרב ברוך וילהלם

בית חב"ד נהריה<< הקודםלרשימה המלאההבא >>