מה חיפש החסיד בלילה מושלג בציריך ?...

החסיד הרב חיים הורביץ (תרס"ב-תשנ"ט), הידוע בכינוי 'חיים טאשקענטער' היה מחסידי חב"ד המיוחדים. בשנותיו האחרונות היגר לארצות הברית וגר בשכונת קראון הייטס בסמיכות לבית מדרשו של הרבי, המכונה -770. לפני כן היה גר בצרפת ושם התעסק בעיקר כשד"ר (=שליח דרבנן) לגייס כספים לטובת הישיבה.

הרב חיים קיבל הוראה מהרבי שבכל יום ממש תהיה לו קביעות ללמוד את ה'פרשה החסידית', מתוך הספרים "תורה אור" ו"ליקוטי תורה". מדובר במאמרים של אדמו"ר הזקן המבארים את הפנימיות של פרשיות השבוע, לכל מקום היה הרב חיים לוקח עמו ספרים אלו.

באחת מנסיעותיו לגייס כספים בשוויץ, היה בלוצרן. ומשום מה לא היה בידו באותו יום את הספר 'תורה אור', הוא היה בטוח שבישיבה הקיימת בעיר, ימצא את מבוקשו. בסיום 'יום העבודה' הוא ניגש לישיבה כדי ללמוד את השיעור היומי, לתדהמתו התברר, שבכל ארון הספרים המפואר לא נמצא ספר 'תורה אור'.

לדלג על יום לימוד אחד לא בא אצלו בחשבון כלל ! והחל לחשוב איך יצליח בליל חורפי ומושלג, להשיג בלוצרן את מבוקשו...

החב"דניקים היחידים שהכיר, הם משפחת שמרלינג מציריך. מרחק נסיעה של שעה מלוצרן, והחליט לנסוע לביתם, שם בוודאי ימצא את מבוקשו. אך כשהגיע לתחנת הרכבת התברר שהפסיד את הרכבת האחרונה. כאמור, היה זה ליל מושלג, רכבים פרטיים לא נסעו לציריך. אחרי התרוצצות לא קלה, הצליח למצוא נהג משאית שנאות לקחתו באישון ליל לציריך.

כשהגיע לבית משפחת שמרלינג, היה זה בשעה 3 לפנות בוקר, והוא לא העז לצלצל בפעמון ולהעיר את כל בני הבית... אבל לאידך, הוא חייב להשיג את ה'תורה אור' ללימוד היומי טרם יעלה השחר של היום הבא. הוא חיפש סביב הבניין איזה דלת חירום או חלון פתוח שיוכל להיכנס לבית המשפחה...

הרעשים העירו את בעלת הבית, והיא שלחה בבהלה את בעלה לראות מי מנסה להיכנס לביתם באישון ליל דרך החלונות... בעלה שהבחין בין פתיתי השלג שמדובר בדמות יהודית ובלבוש חסידי נרגע, וירד לפתוח את הדלת. כשהבחין בדמותו המיוחדת של הרב חיים, הכניסו מיד לביתו בהתרגשות, ותמה מה הוא עושה בשעה כזו בפתח חלונותיו...

הרב חיים לעומתו לא הגיב אף לא במילה אחת, וניגש מיד לארון הספרים ורק כשסיים את חוק לימודו היומי ב'תורה אור', הסכים לשתות משהו והתפנה לדבר עם בעל הבית...!

v

בפרשת השבוע אנו קוראים אודות המעמד המיוחד והכי מרכזי ביהדות. עם ישראל כולו עומד למרגלות הר סיני, אחרי הכנה מתאימה של 49 יום. ואז הם זכו לראות איך שוַיֵּרֶד ה' עַל-הַר סִינַי, במעמד זה הם קיבלו את עשרת הדיברות, הכוללים בתוכם את כל התורה והמצוות.

מה הייתה הבשורה העיקרית באותו מעמד ?

ידוע שה'תורה' נמשלה ל'אדם'. כשם שבאדם יש גוף חיצוני ונשמה פנימית, כך גם יש בתורה את אותם שני חלקים מקבילים,

החלק הגלוי שבתורה, כולל את לימוד התנ"ך, המשנה והתלמוד עד לספרי ההלכה שמדריכה אותנו איך לנהוג בפועל ממש. ואילו החלק הפנימי והנסתר שבתורה, כולל את ספרי הזוהר והקבלה עד לספרי החסידות המבארים בצורה ברורה את המשמעות הפנימית והרוחנית שבכל פרט שבתורה.

בדרך כלל סדר הלימוד הוא, שתחילה לומדים את החלק הגלוי שבתורה, בדומה למפגש עם 'אדם', שראשית מזהים את גופו החיצוני הניכר לעין, ורק במשך הזמן, ואחרי הכנה ומאמץ אפשר להכיר את הפנימיות והנסתר שבתורה.

אולם בפעם הראשונה שעם ישראל נפגש עם הקב"ה, היה זה כלשון הפסוק "פָּנִים בְּפָנִים, דִּבֶּר ה' עִמָּכֶם בָּהָר מִתּוֹךְ הָאֵש", הם קיבלו מיד את הפנימיות. הם זכו לראות את כל הדרגות הרוחניות הגדולות ביותר, ולא ראיה סתמית, אלא מתוך הבנה ותפיסה מושלמת.

וככתוב בזוהר הקדוש, 'באותה שעה כל סודות התורה וכל הסודות העליונים והתחתונים לא נמנע מהם, הם ראו עין בעין את האור הנפלא של הבורא, היה זה גילוי שלא היה כמהו מאז בריאת העולם'.

v

בשבת זו שאנו לומדים וחווים את סיפור 'מתן תורה', מומלץ לקבל החלטה מעשית, להוסיף בלימוד התורה בכלל ובעיקר ב'נשמה' ובפנימיות של התורה.

כשם שבאדם הנשמה היא העיקר, והגוף 'נגרר' אחריה. כך צריך  להיות בלימוד התורה, יש להקדיש זמן ומאמץ ניכר בלימוד הפנימיות, ו'גופי התורה' כבר יגררו אחריה...

בהזדמנויות רבות אמר הרבי שמומלץ ביותר ללמוד כל שבוע לפחות קטע מהספרים 'תורה אור' ו'ליקוטי תורה'. המכילים מאמרי חסידות נבחרים שאמר אדמו"ר הזקן.

מאמרים אלו שנבחרו בקפידה על ידי האדמו"ר ה'צמח צדק', מבארים בצורה נפלאה את פרשיות התורה, מעניקים ללומד מבט פנימי ורציני על כל מצווה, ומעוררים את הלבבות לעבודת ה'.

 וגם את הגישה הרצינית לכך אנו לומדים ממתן תורה,

כשכל עם ישראל קיבלו את התורה בהר סיני, הם לקחו על עצמם לקיים את ההוראות כעבד העושה את רצון אדונו בהתמסרות מוחלטת, ועד למסירות נפש. הם הכריזו מיד 'נעשה ונשמע'. בדומה לדביקות של החסיד הרב חיים במטרה שקיבל על עצמו, ועמד בה בצורה מופלאה.

כך גם אנו נתמסר לכל פרט בתורה ובמיוחד ללימוד פנימיות התורה, והרי על זה בדיוק אמר מלך המשיח לבעל שם טוב, שכאשר יפוצו מעיינותיו חוצה הוא יבוא ויתגלה וילמד עם כולם את הסודות הצפונות בתורה.

שבת שלום

הרב ברוך וילהלם

בית חב"ד נהריה

 

באתר זה limudtora.co.il  תוכלו ללמוד מאמרים רבים מתורה אור וליקוטי תורה בלי לחפש ב 3 בלילה את הספר בציריך המושלגת...

 << הקודםלרשימה המלאההבא >>